+1
Completed - Resolved

HoG: Gild not really free manacost

Emil Hemdal 3 år siden oppdatert av Stefan Furcht (Programmer) 3 år siden 3

See screenshot

Game Version:
Steam Public
Platform:
Windows
Accepted

what an odd find, thanks for the report ^_^

Completed - Resolved

Leveres av UserEcho