Spirit workers do not cross lava

Avatar
  • zaktualizowano
  • Odrzucone

Spirit workers can't die but they do not cross lava to get to a task.

Game Version:
Steam Public
Platform:
Windows

How would you rate the customer service you received?

Znak zadowolenia przez qqqbbb 6 lat temu

Napisz komentarz o jakości obsługi użytkownika (opcjonalne):