0
Completed - Resolved

Community Translation: Does not apply translation

policeofficer110 2 år siden oppdatert av Lee "Noontide" Moon (Designer & Community Manager) 2 år siden 5

campaign5_obj_10_text
campaign5_obj_11_text
campaign5_obj_12_text
campaign5_obj_13_text


I have these keys in my translation file.
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=817679396

But, these phrases are displayed only in English.
Looks like these phrases are incorrectly hard coded, rather than using translation keys.


Game Ver. v2.0f9

Game Version:
Steam Public
Platform:
Windows
BRA, JEG ER FORNØYD
Tilfredshetsmerke av policeofficer110 2 år siden

Leveres av UserEcho