0
Completed - Resolved

mana vault selling for 7500

Yeuo 5 år siden oppdatert av Lee "Noontide" Moon (Designer & Community Manager) 5 år siden 2

Mana vault costing 5k to build, selling for 7k( as Shale on the fourth level of the undergames)

Game Version:
Steam Public
Platform:
Windows

Leveres av UserEcho