0
Completed - Resolved

HoG level 3, Enemies are spawned from destroyed portal.

policeofficer110 3 år siden • oppdatert av Lee "Noontide" Moon (Community Manager) 3 år siden 3

Hello. At HoG level 3, enemies are spawned from destroyed portal.
savedata


Please investigate this matter.

Thank you and best regards.

Game Version:
Steam Public
Platform:
Windows
BRA, JEG ER FORNØYD
Tilfredshetsmerke av policeofficer110 3 år siden

Leveres av UserEcho