התגובות שלך

okay thanks for your answer ill try to redownload it