הבקשות שלך לפי סטטוס.

0
Completed - Resolved

HoG Level 3 - Colossus Forge uses incorrect tooltips

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 1 שנה ago 5
0
Completed - Resolved

HoG Level 4 - minions in enemy prisons

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 1 שנה ago 7
0
Completed - Resolved

Wrong artefact? - Under Games level 7

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 1 שנה ago 5
0
Out of Maintenance Scope

Level 12 - complete level after only destroying one of Korvek's Dungeon Cores

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 6
0
Out of Maintenance Scope

Map previews on custom campaigns

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 2
0
Out of Maintenance Scope

Campaign Level 4 - Empire patrol gets stuck

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 3
0
Declined

Campaign Level 4 - wrong enemy theme used

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 3
0
Declined

Map Editor: Claimable Inhibitors

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 4
0
Completed - Resolved

Couple of errors on level select screen in main campaign

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 1
+1
Completed - Resolved

Dungeon Core death animations

Kasrkin84 2 שנים ago עודכן על ידי Lee "Noontide" Moon (Designer & Community Manager) 2 שנים ago 4