0
Completed - Resolved

Map Editor: The maps of crucible are importable, but unplayable.

policeofficer110 6 år siden oppdatert av anonymous 6 år siden 3

The maps of crucible are importable, but unplayable. I can't think this issue is intended.

Thank you and best regards.

Game Version:
Steam Public
Platform:
Windows
BRA, JEG ER FORNØYD
Tilfredshetsmerke av policeofficer110 6 år siden

Leveres av UserEcho